Dette er englane som det etterkvart er blitt ganske mange av. Nå har eg nytta sjølfarga stoff. Det er spennande. Begge desse er bestilte og skal nok bli julegåver.

(Nå har eg funne ut av teknikken og- eller Randi rettare sagt. smiley)