Desse “svampane” (øverst)er stoff som er inne i ein fargeprosess. I eit amerikansk blad fann eg ei oppskrift på farging der ein nyttar snø for å få spesielle effekter i farginga. ein blandar fargeoppløysinga med snø og pakkar denne massen rundt vått stoff. Når snøen tinar, sig fargeblandinga ned i stoffet. Denne langsame prosessen gir ein annan effekt enn vanlig farging. Og tilgang på snø har me iallefall denne vinteren. smiley

Resultatet ser ein under