Tittelen på dette innlegget er ikkje eit hint om noko nytt i livet mitt, ..men rett og slett tema for familieleiren på Birkeland dette året. Eg vart spurt om å vere med ein dag og stille ut og snakke om nokre av bildene mine. Så det skal eg altså gjere.

Fekk lyst til å sy mine refleksjonar rundt temaet. Så i staden for å gyve laust på hagen i går, brukte eg ettermiddag og kveld pluss store deler av dagen i dag til å sy dette bildet.

Les om bildet under sida “Om bildene”