Fem solfylte dagar på sørlandet, og eg tok kje eit bilde. Typisk!

Familieleiren på Birkeland: Dette året skulle eg bidra med bilder til bønnevandring, pluss formidling mandag kveld. Veldig givande! Og temabildet “Bli i min kjærlighet” var det fleire som gjerne ville kjøpe…. Etter demokratiske reglar: Først til mølla.. skal bildet få nye eigerar på Sunde.
Elles var det kjekt å treffe såpass mange gamle kjente på leiren, men eg kjenner at mi tid som vanleg deltakar er over.

Grimstad: Som alltid like kjekt å komme til Inger og Petter i Grimstad. Her føler eg meg både velkommen og “heime”. Ingen ting er som gode venner!! Tysdag hadde Inger og eg ein herlig dilledag i Grimstad og omegn. Eg måtte sjølsagt innom “Meretes Atelier” kor det bugnar av alt ein kreativ “syar” måtte ynskje. Og her finn ein alt det ein har behov for (men ikkje visste om smiley)

Etter ein del pendling mellom Birkeland og Grimstad, enda turen på Birkeland med familiegudsteneste og middag torsdag. Dette var og avslutning for ungdommane (bl.a Eli og Randi) sin ungdomsleir i “villmarka”.