Godt å slappe av etter et døgn på kurs/samling for soknerådsleierar og fellesrådsleierar i bispedøme. (Sola Airport Hotel) Fint å treffe leierar i andre menigheter. Bispedømerådet hadde sydd saman eit flott program for oss. Heldige meg som får vere med på slikt.

Forrige helg var eg og på farten! Då var det opningsfest på Sagavoll. Dette året blir nok ei oppleving for livet for Randi. Veldig kjekt at Erling og eg kunne ta denne turen saman! Me hadde ein flott kjøretur over Haukeli.- begge veier.

Neste helg er det sykurs i Egersund. Kari og eg skal lære ennå meir om mulighetene me har med dei “nye” symaskinane våre. Etter det håpar eg å få tid til å sy litt. Det må vel bli litt rolegare utover hausten…..

I morgon ligg det an til siste ti-på-tur-tur! Gler meg. Men først er det gudsteneste.
Frå ein av søndagens tekstar: Salme 103, 1-6:

Min sjel, lov Herren!
Ja, alt som i meg er,
skal love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger!
Han tilgir all din skyld
og leger all din sykdom.
Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med godhet og miskunn.
Han fyller ditt liv med det som godt er,
og gjør deg ung igjen som ørnen.
Herren griper inn og frelser,
lar alle undertrykte få sin rett.